Predikanten

ds. Alexander Noordijk
Tel. 06-24920344
a.noordijk@protestantsekerk.nl

ds. Trinus Hibma
Tel. 06-24981144
hibmveen@xs4all.nl 

Kosters

Grote Kerk, De Zarken 2
kosteres mw. H. Douwsma-van Gelder
Tel. 06-50616373

Opstandingskerk, Graaf Willemlaan 1
kosteres mw. J. Karmelk-Ottens
Tel. 06-11480068

Kerkenraad

Voorzitter kerkenraad
Dhr. D. van Musschenbroek
p/a Graaf Willemlaan 1
1141 XA Monnickendam
vz.kerkenraad@pgmonnickendam.nl

Scriba kerkenraad 
Mw. S. Lageweg
p/a Graaf Willemlaan 1
1141 XA Monnickendam
scriba.kerkenraad@pgmonnickendam.nl

Ledenadministratie

mw. A. Pelder
p/a Graaf Willemlaan 1
1141 XA Monnickendam
Tel. 0299-652657
ledenadministratie@pgmonnickendam.nl

KerkbladDe Protestantse Gemeente Monnickendam geeft 2 wekelijks een kerkblad uit, dat op vele honderden adressen wordt bezorgd. In het kerkblad staat veel informatie over wat er in de gemeente te doen is. Ook worden er regelmatig meditatieve en opiniërende artikelen in opgenomen. De abonnementsprijs bedraagt €8,- per jaar. Een abonnement (ook digitale versie beschikbaar) kunt u aanvragen bij:

dhr. J. Bark    0299-654879
fam.bark@kpnplanet.nl

Inleveren van kopij: kerkbladpgm@gmail.com