Digitaal collecteren



Voor mensen die de kerkdienst thuis via Omroep PIM volgen is het mogelijk om digitaal een bijdrage te leveren aan de collectes via het platform: www.kerkbijdrage.nl. Wekelijks zullen hier de collectes beschikbaar zijn waarbij via iDEAL een bijdrage kan worden gegeven. Het is mogelijk om t/m zaterdag uw bijdrage over te maken voor het collectedoel van die week. Elke zondag is de start voor het nieuwe doel.
Via kerkbijdrage.nl kunt u uw gift overmaken voor het diaconale doel én voor de kerkgemeente van de PGM.

Collectedoel 8-14 april

Kerk in Actie Zending: Rwanda-kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
Veel daders van de genocide in Rwanda zijn inmiddels terug uit de gevangenis. Maar hoe kunnen buren en kerkleden elkaar ooit weer vertrouwen? Rwandese kerken trainen hun pastors in traumahulp en verzoeningswerk. Ze organiseren ‘Lichtgroepen ‘ waar slachtoffers en daders elkaar ontmoeten en weer leren samenleven. Zeventig procent van de jonge Rwandese bevolking heeft de genocide niet meegemaakt. Hun probleem is gebrek aan werkgelegenheid. Ook voor hen wil de kerk er zijn. Ze biedt de jongeren praktische training aan die hun kansen op werk vergroten. Want deze jonge generatie is de hoopvolle toekomst van Rwanda. Met je gift in de collecte steun je het programma Zending van Kerk in Actie en kan de Rwandese kerk jongeren en  getraumatiseerde mensen een steun in de rug geven. Van harte aanbevolen.

 

GRATIS TOEGANGSKAARTEN ARTIS



Afgelopen weken kon er bij de DEKA-Markt weer worden gespaard voor gratis toegangsbewijzen voor Artis dierentuin in Amsterdam. Via de bus in de hal van de kerk en de brievenbus van de Opstandingskerk zijn veel zegels binnengekomen. Verreweg de meeste zegels hebben wij ontvangen via de leidinggevende van de DEKA-Markt. Klanten konden hun zegels deponeren in een bus van de Diaconie bij de kassa. Totaal hebben wij bijna 80 kaarten ontvangen die recht geven op gratis toegang tot Artis.
Verdeling kaarten
Deze kaarten zullen we verspreiden o.a. via ons eigen netwerk, het Maatschappelijk werk, cliënten van de voedselbank etc. Mocht u iemand in uw omgeving kennen die wel iets extra’s kan gebruiken en waarvoor een bezoek aan Artis te kostbaar is(de toegangsprijs is: €25 tot € 29 per persoon!) stuur dan even een berichtje naar de secr.diaconie@pgmonnickendam.nl of tel 651443 (vz.) we proberen de kaarten dan zo eerlijk mogelijk te verdelen. Zolang de voorraad strekt! Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.
Namens de diaconie, Alex Klok

Bazaar Opstandingskerk



Bij de Opstandingskerk vindt op de 1e zaterdag in september de jaarlijkse rommelmarkt plaats van 9.00 uur tot 15.00 uur. In de week daarvoor worden op zaterdag de spullen in heel Monnickendam opgehaald. Aansluitend wordt alles gesorteerd; ruim 100 vrijwilligers werken hieraan mee. De opbrengst komt ten goede aan kerkelijke, diaconale en maatschappelijke doelen ver weg en dichtbij. Gemeenteleden kunnen projecten voordragen. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Wolly de Wit  0299-651016 
Cor Huisman 0299-651648 coördinator ophalen   

Bloemenfonds



Het bloemenfonds zorgt voor de bloemen die zondags in de kerk staan. Deze bloemen gaan iedere zondag als een groet van de gemeente naar een gemeentelid.
Contactpersoon:
Henny van Geemen 06-53404907

Voedselbank



Elk tweede weekend van de maand wordt op zaterdag bij de hoofdingang van de Opstandingskerk en zondag voorafgaande aan de kerkdiensten producten ingezameld voor de voedselbank Purmerend/Waterland. De ingezamelde producten worden door vrijwilligers naar de Voedselbank gebracht. De diaconie stelt in noodsituaties ook voedselpakketten beschikbaar.
Coördinatie voedselbank namens de diaconie:
Alie Sluis 06-33484274

Stichting Samen Eten



Samen Eten – Iedereen is welkom. U hoeft geen kerklid te zijn. Kortom voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Samen Eten is opgezet en wordt uitgevoerd door de gezamenlijke kerken in Monnickendam en Humanitas. Het is op elke tweede vrijdag van de maand om 12.30 uur  in het Lutherse clubhuis, Zuideinde 41. Aanmelding vooraf is nodig, omdat er een wachtlijst is. Deelnemers die slecht ter been zijn kunnen opgehaald worden. De kosten zijn € 7,00 per maaltijd.
Coördinator: Wolly de Wit         0299-651016
Gastvrouw:  Els van der Lingen 0299-651936

Stichting VluchtelingenWerk



De Stichting VluchtelingenWerk Amstel tot Zaan en Noordwestholland (SV) zet zich in voor vluchtelingen en asielzoekers in onze regio. De Protestantse Gemeente Monnickendam heeft regelmatig contact met de Stichting VluchtelingenWerk. De stichting weet ons te vinden als er hulp nodig is in financiële zin en ook bij praktische vragen. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website: www.vluchtelingenwerk.nl/noordwestholland.

Mevoki



Mevoki betekent “mensen voor kinderen”. De werkgroep ondersteunt de Holland Gambia Foundation, die in Gambia een school heeft gebouwd. Men leidt leerkrachten op en zorgt ervoor dat de kinderen elke dag een warme maaltijd krijgen. We halen geld op door verkoop van planten, jam, zoetzuur e.d., textiel en kaarten. We verkopen deze producten o.a. na kerkdiensten en op markten.
Contactpersoon: Tineke Kooistra 06-51140951
 

Stichting Hulp Oost Europa



De stichting Hulp Oost Europa Buurtschap Overleek En Helpers (HOEBOEH) geeft structurele hulp aan verschillende projecten in Roemenië en Republiek Moldavië. In Moldavië de renovatie van een bejaardenhuis/kinderhuis in Caplani. Financiële en materiële hulp aan bejaardenhuis/kinderhuis in Rascaeti-Noi, en kinderopvang/gaarkeuken in Purcari. Deze projecten vangen sinds februari 2022 vluchtelingen op uit Oekraïne. HOEBOEH ondersteund deze projecten financieel met extra geld voor hulp aan de vluchtelingen.
In Roemenië wordt financiële en materiële hulp gegeven aan Huis Emanuel, opvanghuis voor alleenstaande moeders in de plaats Codlea. Vakantiezomerkampen, internaat/school van Alfa & Omega in Oradea. Psychiatrisch ziekenhuis in Zarnesti, en ondersteuning van de kerk en zigeunergemeenschap in Vulcan.
Alle projecten worden twee keer per jaar bezocht en dan wordt besproken wat we eventueel met elkaar kunnen verbeteren. Elk jaar gaat in september/oktober een transport met hulpgoederen naar de projecten. De geldelijke middelen worden steeds belangrijker en noodzakelijk. In de projecten streeft men naar zelfsupport.
De stichting draait geheel op vrijwilligers en wordt gefinancierd uit giften en acties. Het bankrekeningnummer bij de Rabobank is NL76RABO0310725674 t.n.v. St. Hulp oost Europa Buurtschap Overleek En Helpers.
Voor meer info zie ook: 
www.hulpoosteuropamonnickendam.nl.
Namens St. Hoeboeh: Ineke en Piet de Boer
06-53932140