Diaconaat

De diaconie biedt hulp waar andere instanties niet in (kunnen) voorzien en is voor iedereen ongeacht de achtergrond. Met de afdeling WMO van de gemeente is contact over hulpvragen van inwoners in de Gemeente Waterland en andere zaken op maatschappelijk gebied. Alle aanvragen worden zeer discreet behandeld.
De diaconie probeert oog te hebben voor plaatselijke noden en roept alle gemeenteleden op een open oog te hebben voor de noden in hun omgeving, binnen en buiten de kerkelijke gemeente!
Signaleert u noden, dan kunt u contact opnemen met:

Alex Klok, voorzitter 0299-651443
e-mail: vz.diaconie@pgmonnickendam.nl

Elly Reijnders, secretariaat
e-mail: secr.diaconie@pgmonnickendam.nl

Simone Kröner, penningmeester 
e-mail: pm.diaconie@pgmonnickendam.nl

Meer informatie? Klik hier voor onze folder. Wilt u het werk van de diaconie steunen? Dat kan door een gift over te maken op NL89 RABO 0354 0554 37 ten behoeve van Diaconie Protestantse Gemeente Monnickendam.
Klik hier voor meer informatie over de diaconale activiteiten.

 

terug