Grote kerk

De Grote of Sint Nicolaas Kerk is een laat-gotische driebeukige hallenkerk, gelegen aan de oude stadsrand van Monnickendam.
Adres: De Zarken 2, 1141 BL 


Voor kerkelijke aangelegenheden:
Koster Hendrien Douwsma, tel. 06-50616373
e-mail: rwdouwsma@planet.nl

Voor overig gebruik:
PR-commissie van de Grote Kerk:
Anneke Kroon, tel. 06-26362939
e-mail: info@grotekerkmonnickendam.nl
Zie ook website 
www.grotekerkmonnickendam.nl

terug