woensdag 15 februari 2023 om 20:00

Toerustingsbijeenkomst; Opstandingskerk

Voor de leden van de wijkteams, voor gemeenteleden die vanuit pastoraal of diaconaal oogpunt anderen willen steunen door aandacht, bezoek of welke vorm dan ook, worden 3 toerustingsavonden gehouden in het voorjaar van 2023.
15 februari: Het waarnemen van de ander in de ontmoeting.
Peter Bijl is behandelmedewerker bij Indigo Noord-Holland en actief in het pastoraat van de PGM. Hij neemt ons mee in de wereld van het waarnemen van de ander met een zorg- of hulpvraag.

Deze avonden zijn van 20.00 tot maximaal 22.00 uur in de Opstandingskerk. U helpt ons door u van tevoren op te geven bij een van de predikanten. Hartelijk welkom!

terug