woensdag 22 maart 2023 om 20:00

Toerustingsbijeenkomst; Opstandingskerk

Voor de leden van de wijkteams, voor gemeenteleden die vanuit pastoraal of diaconaal oogpunt anderen willen steunen door aandacht, bezoek of welke vorm dan ook, worden 3 toerustingsavonden gehouden in het voorjaar van 2023.
22 maart: Helpen bij verlies en verdriet.
Trinus Hibma is tijdelijk predikant in Monnickendam. Hij biedt een inkijkje in het werk van Manu Keirse, destijds hoogleraar in Leuven en gespecialiseerd in omgaan met rouw en verdriet. Zijn boeken zijn in vele talen vertaald. Op het internet vind je ook het nodige over hem. Zijn belangrijkste werk “Helpen bij verlies en verdriet” is een soort standaardwerk voor iedereen die beroepsmatig of uit grote betrokkenheid een ander nabij wil zijn in verdriet en rouw. Er is zeker ook ruimte op deze avond om je eigen ervaring in te brengen.

Deze avonden zijn van 20.00 tot maximaal 22.00 uur in de Opstandingskerk. U helpt ons door u van tevoren op te geven bij een van de predikanten. Hartelijk welkom!

terug