zondag 12 maart 2023 om 19:00

Avonddienst; Opstandingskerk
Voorganger(s): ds. T. Hibma

Op de avond van deze derde zondag van de 40 dagen bidden we de psalm die bij deze zondag hoort, psalm 25. Het ‘oogcontact’ speelt hier een centrale rol. Daarom is deze psalm spannend in ons geloof waarin gesteld wordt God niet te zien is en niet door mensen te fixeren. De aard van ons opzien naar God en ons vertrouwen hoe God naar ons omkijkt heeft te maken met hoe Jezus zichzelf als licht der wereld aanbiedt in Johannes 8. Oud zeer komt aan het licht en hoeft niet langer meer een struikelblok te zijn. Lees ook het gedicht van Huub Oosterhuis in dit nummer van het Kerkblad.

terug