zondag 14 mei 2023 om 10:00

Ochtenddienst; Grote kerk
Voorganger(s): ds. T. Hibma

Op zondag 14 mei is het thema: Vragen staat vrij. Het is ontleend aan Jezus’ woorden tegen zijn vrienden in Johannes 16 vanaf vers 16. Het past heel goed op deze zondag voor Hemelvaart die vanouds Rogate (= bidt, vraagt!) wordt genoemd. Wie met lege handen staat of achterblijft heeft zo zijn of haar vragen, nietwaar? Is het: U vraagt wij draaien? Of: Kinderen die vragen worden overgeslagen? Spannend toch!

terug