zondag 16 juni 2024 om 10:00

Ochtenddienst; Grote Kerk
Voorganger(s): ds. T. Hibma

Op zondagochtend 16 juni is het thema het kleine mosterdzaadje dat uitgroeit tot een geweldige struik. We beleven we een bijzondere dienst. In het vorige kerkblad hebben Boudewien Ephraïm en Jan Heslinga aangegeven een zegen van God te willen ontvangen voor hun verbintenis. Ze willen de belofte aan elkaar doen om als levenspartners in liefde en trouw verder door het leven gaan.
In deze feestelijke dienst vieren we ook het Heilig Avondmaal. De cantorij heeft ook intensief geoefend en neemt ons mee in verschillende liederen waarbij we in het refrein van harte mogen instemmen. Na de dienst is er gelegenheid Jan en Boudewien geluk te wensen.
Ds. Trinus Hibma

terug