zondag 23 juni 2024 om 10:00

Ochtenddienst; Grote Kerk
Voorganger(s): ds. H. Keur

Het thema van de dienst op zondag 23 juni is “De kracht van woorden”. Uit onderzoek blijkt dat één op de drie mensen last heeft van irritatie, ruzie of tegenstellingen en polarisatie.
‘Verlies elkaar niet in de discussie’, was ooit de oproep van een campagne van Sire. Hebben wij vanuit de kerk hier ook iets over te zeggen? Wij leven toch van het Woord? In de lezingen op zondag 23 juni staat het woord centraal.
De werking van Gods Woord, èn de intentie en het effect van onze woorden. We lezen uit Spreuken 12 over wijze en dwaze woorden, en twee korte gedeeltes uit de Bergrede van Jezus in Matt. 5-7. Jezus spreekt hier tot ons als Wijsheidsleraar in de traditie van Spreuken.
Ds. Hanneke Keur
 

terug