Lectio Divina


 

Donderdagavond 24 augustus organiseren wij een Lectio Divina Zomer editie. Letterlijk betekent Lectio Divina: ‘Goddelijke lezing’, ook te vertalen met ‘geestelijke lezing’ of ‘lezen met het hart’. 

Het is een manier van lezen waar al in de Bijbel zelf naar verwezen wordt, bijvoorbeeld in Romeinen 10:8 ‘Maar vervolgens zegt Mozes: Het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw hart – en dat betekent: de boodschap van het geloof die wij verkondigen is dicht bij u.’ 

Lectio Divina is een meditatieve manier van Bijbellezen, die niet zozeer gericht is op het met je verstand begrijpen van de tekst, maar op het ontvangen ervan in je hart. “Wat” raken deze woorden op dit moment in mij aan? 

Een spirituele manier van bijbellezen voor jong en ouder.

Datum en tijd : donderdag 24 augustus 20.00 – 21.00 uur 

Plaats: De Lutherse kerk 

Informatie ds. Alexander Noordijk

terug