Cantorij PGM

Ter ondersteuning van de gemeentezang is er de Cantorij PGM onder leiding van Wim Dijkstra. Deze Cantorij staat geheel ten dienste van de gemeentezang en kerkmuziek in de liturgie. De Cantorij zingt zo’n tien keer per jaar in de eredienst. Het Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk biedt nogal wat liederen die minder gemakkelijk direct door de gemeente te zingen zijn dan wel liederen waarbij refrein en strofen elkaar afwisselen. Hierin is de Cantorij behulpzaam.
De Cantorij PGM repeteert op dinsdag van 17.45 tot 18.45 uur in de Opstandingskerk onder leiding van Wim Dijkstra. Als u ook wilt meezingen, kom langs op dinsdag of stuur een mail naar dijkstrawim@outlook.com.
Hartelijk welkom!

Organisten

Wim Dijkstra is sinds 2004 organist van de Grote Kerk. Als professioneel kerkmusicus is hij het aanspreekpunt voor de kerkmuziek binnen de gemeente. Hij draagt mede zorg voor het onderhoud en beheer van de orgels. Wim Dijkstra stond aan de wieg van de concertserie Bach in Monnickendam. Ook biedt hij de mogelijkheid tot orgel- en pianolessen op de instrumenten in de kerkgebouwen.
Gerda Zandstra is al vele jaren als organiste aan de gemeente verbonden en zij zet zich ook in voor de zangbegeleiding bij de diensten in Swaensborch.
Wim Dijkstra dijkstrawim@outlook.com
Gerda Zandstra 0299-652434

Couleur Locale

Het vocaal ensemble Couleur Locale (o.l.v. Marjo van den Doel) werkt al vele jaren regelmatig mee aan de eredienst van de gemeente. Dit koor heeft een repertoire van klassiek, spirituals en gospels. Wij repeteren elke dinsdagavond van 20 tot 22 uur in de Opstandingskerk.
Contactpersoon:
Hannie Broekzitter-Horjus 06-27841745

LPG band

De LPG-band is de vaste begeleidingsband van de LPG-diensten: ‘Lofprijzing & Gebed’. De band bestaat uit een mix van jong en oud. Gitaar, piano, fluiten en andere instrumenten begeleiden de samenzang. De LPG-diensten vormen een vast onderdeel van de avonddiensten van de gemeente. Wie mee wil zingen en/of spelen, kan zich melden bij:
Hanneke van der Heiden 0299-652362

The Rising

The Rising is een kleine band van wisselende instrumentalisten en zangers. Het repertoire bestaat onder meer uit Opwekking, het Liedboek en Engelstalige christelijke liederen. Regelmatig laat ‘The Rising’ zich horen in de eredienst van de gemeente.
Contactpersoon:
Marten Zeeman 06-55525207

Zuiderzeekoor

Het Zuiderzeekoor (o.l.v. Gerarda Bloem en Rob de Jong) staat open voor 50-plussers en beschikt over een afwisselend repertoire van liederen. De repetities zijn op donderdag van 14.00-15.00 in een zaal van de Opstandingskerk. Ook dit koor laat zich horen in de eredienst van de gemeente.
Contactpersoon:
Gerarda Bloem 06-46095975