Predikanten

Aan onze gemeente zijn een full-time predikant en een part-time predikant (tijdelijk) verbonden. Hieronder vindt u de contactgegevens. Voor dringende zaken kunt u de predikant(en) altijd bellen. Soms krijgt u de telefoonbeantwoorder; als u een bericht inspreekt, wordt er zo spoedig mogelijk contact met u gezocht. Ook kunt u een e-mail sturen. 

ds. Alexander Noordijk 06-24920344
a.noordijk@protestantsekerk.nl

ds. Trinus Hibma 06-24981144
hibmveen@xs4all.nl

Vertrouwensfunctie

Een ieder in de gemeente moet zich in vertrouwen kunnen uitspreken tegenover een ander, waarover dan ook. Er zijn meerdere vormen van communicatie met een vertrouwenspersoon/instantie mogelijk:
a.  de predikanten
b.  de voorzitter van de kerkenraad
c.  leden van het pastorale team
d.  alle ambtsdragers
e.  de classispredikant, als iemand gezocht wordt die op meer afstand staat van de plaatselijke gemeente
f.   een kerkelijke beroepsinstantie: via de classis-predikant of rechtstreeks heeft ieder gemeentelid het recht om zich vertrouwelijk te wenden tot een kerkelijke beroepsinstantie
g.  meldpunt Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties (SMPR), voor adres zie: www.protestantsekerk.nl

Wijkteams

Onze gemeente is pastoraal verdeeld in vijf wijken (wijkteam 2/4 is een samenvoeging van twee vroegere wijkteams). Elke wijk heeft een wijkteam met een coördinator en pastorale- en diaconale medewerkers. Samen met de wijkpredikant dragen zij met alle wijkleden de onderlinge zorg.

Wijk 1: Oude Binnenstad
coördinator: Johan Mengers 0299-653531   
e-mail: j.mengers@ziggo.nl

Wijk 2/4: Oranjewijk, Ringshemmen, 't Spil, Ooster Ee, Binnen- en Buitengouw
coördinator: Lieske Verwijs 06-11624278 
e-mail: jmverwijs@quicknet.nl

Wijk 3: Markgouw
coördinator: Ruud van der Heiden 06-24104814 
e-mail: ruudvdheiden@gmail.com

Wijk 5: Swaensborch
coördinator: vacature
e-mail: 

Wijk 6: Buitengebieden
coördinator: Fred Kamminga 0299-685460
e-mail: fredpk@xs4all.nl

Wat te doen bij ....

Geboorte – het wordt op prijs gesteld dat ouders een kaartje sturen naar de wijkpredikant en de wijkcoördinator. Met de wijkpredikant kan, indien gewenst, een doopdienst worden afgesproken.

Huwelijk – het aanstaande paar neemt tijdig contact op met de wijkpredikant voor de huwelijksdienst en met de koster voor de beschikbaarheid van de kerkruimte.

Ziekenhuisopname – als bezoek gewenst wordt, is het belangrijk dat de wijkpredikant en de wijkcoördinator hiervan in kennis worden gesteld. Graag ook bericht als u weer thuiskomt of elders gaat revalideren.

Verpleeghuisopname – als bezoek gewenst wordt, is het belangrijk dat de wijkpredikant en de wijkcoördinator hiervan in kennis worden gesteld.

Overlijden – de familie licht zo spoedig mogelijk de wijkpredikant in of, als die niet bereikbaar is, de collega-predikant of de wijkcoördinator. Tijdstip van de uitvaartdienst gebeurt in overleg met de uitvaartzorg, predikant en koster.

Ziekenzalving

Onze gemeente kent de mogelijkheid van ziekenzalving. Gemeenteleden die ziek zijn kunnen deze (laten) aanvragen bij hun wijkpredikant, of via de wijkcoördinator of de wijkouderling. In overleg met de zieke, eventueel in samenspraak met familie en andere betrokkenen, wordt gezocht naar een passende vorm.