Predikanten

Aan onze gemeente zijn een full-time predikant en een part-time predikant (tijdelijk) verbonden. Hieronder vindt u de contactgegevens. Voor dringende zaken kunt u de predikant(en) altijd bellen. Soms krijgt u de telefoonbeantwoorder; als u een bericht inspreekt, wordt er zo spoedig mogelijk contact met u gezocht. Ook kunt u een e-mail sturen. 

ds. Alexander Noordijk 06-24920344
a.noordijk@protestantsekerk.nl

ds. Trinus Hibma 06-24981144
hibmveen@xs4all.nl

terug