Spaar mee voor GRATIS Artis kaartenNet als vorig jaar kunt u bij de DEKA-MARKT weer zegels sparen voor gratis toegangskaarten voor dierentuin Artis Amsterdam. Gebruikt u ze zelf niet? Dan kunt u ze inleveren in de bus in de hal van de Opstandingskerk. U mag ze ook in de brievenbus van de Opstandingkerk gooien. Bij voorkeur volle spaarkaarten of losse zegels nog niet opgeplakt zodat wij de kaarten vol kunnen maken.
In de Dekamarkt in Monnickendam staat ook een doos van de diaconie bij de kassa’s waarin de zegels kunnen worden gedeponeerd. 

Bij de vorige acties hebben wij respectievelijk ruim 100 en 80 kaarten kunnen uitdelen aan cliënten van de voedselbank en inwoners van Waterland waar wij via maatschappelijk werk, WMO of de wijkteams contact mee hebben.  Heeft u zelf iemand in uw omgeving de wel een  extraatje kan gebruiken laat het even weten via één van de diakenen of stuur een mailtje naar de diaconie Secr.diaconie@pgmonnickendam.nl  De toegang Artis kost €20,=  tot  €27,50  per persoon. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. 
We hopen ook dit keer op een succesvolle aktie.

Diaconie Monnickendam

 
terug