TafelTijdTafelTijd is een initiatief van de PG Monnickendam en Stichting Wijdekerk. TafelTijd is samen kerk zijn van LHBT+ en betrokken of geïnteresseerde anderen. Je hoeft geen LHBTI+ te zijn om deel te nemen aan tafeltijd, iedereen is van harte welkom!!
En waar kun je beter ervaren samen kerk te zijn dan aan Zijn tafel? We eten samen en gaan in gesprek met elkaar over zingevingsvragen. We inspireren en bemoedigen elkaar en steunen elkaar daarmee in het geloof. TafelTijd wil een veilige plek bieden voor alle aanwezigen en elkaar geen meningen of opvattingen opdringen.
Iedereen is welkom met de eigen levens- en geloofsopvattingen. Meer info over TafelTijd: https://www.wijdekerk.nl/tafeltijd
Datum en tijd: zaterdag 1 april – 17.30 uur inloop, aanvang 18.00 uur
Plaats: De Opstandingskerk
Informatie en aanmelding:
ds. Alexander Noordijk, a.noordijk@protestantsekerk.nl
Lianne Boots, lianneboots@live.nl
terug