Vertrouwensfunctie

Een ieder in de gemeente moet zich in vertrouwen kunnen uitspreken tegenover een ander, waarover dan ook. Er zijn meerdere vormen van communicatie met een vertrouwenspersoon/instantie mogelijk:
a.  de predikanten
b.  de voorzitter van de kerkenraad
c.  leden van het pastorale team
d.  alle ambtsdragers
e.  de classispredikant, als iemand gezocht wordt die op meer afstand staat van de plaatselijke gemeente
f.   een kerkelijke beroepsinstantie: via de classis-predikant of rechtstreeks heeft ieder gemeentelid het recht om zich vertrouwelijk te wenden tot een kerkelijke beroepsinstantie
g.  meldpunt Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties (SMPR), voor adres zie: www.protestantsekerk.nl
terug