Wat te doen bij ....

Geboorte – het wordt op prijs gesteld dat ouders een kaartje sturen naar de wijkpredikant en de wijkcoördinator. Met de wijkpredikant kan, indien gewenst, een doopdienst worden afgesproken.

Huwelijk – het aanstaande paar neemt tijdig contact op met de wijkpredikant voor de huwelijksdienst en met de koster voor de beschikbaarheid van de kerkruimte.

Ziekenhuisopname – als bezoek gewenst wordt, is het belangrijk dat de wijkpredikant en de wijkcoördinator hiervan in kennis worden gesteld. Graag ook bericht als u weer thuiskomt of elders gaat revalideren.

Verpleeghuisopname – als bezoek gewenst wordt, is het belangrijk dat de wijkpredikant en de wijkcoördinator hiervan in kennis worden gesteld.

Overlijden – de familie licht zo spoedig mogelijk de wijkpredikant in of, als die niet bereikbaar is, de collega-predikant of de wijkcoördinator. Tijdstip van de uitvaartdienst gebeurt in overleg met de uitvaartzorg, predikant en koster.

terug