Ziekenzalving

Onze gemeente kent de mogelijkheid van ziekenzalving. Gemeenteleden die ziek zijn kunnen deze (laten) aanvragen bij hun wijkpredikant, of via de wijkcoördinator of de wijkouderling. In overleg met de zieke, eventueel in samenspraak met familie en andere betrokkenen, wordt gezocht naar een passende vorm.
terug